Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg voor elkaar

Wij vinden dat elke inwoner de kans moet krijgen om gezond op te groeien. De verschillen in (gezonde) levensjaren zijn per opleidingsniveau, inkomen, afkomst of gender (identiteit) te groot.

Daarom willen wij breed investeren in zorg en welzijn, waarbij we aandacht hebben voor zowel fysieke- als mentale gezondheid. Voorkomen is beter dan genezen. Preventie met behoud van keuzevrijheid én oog voor kansengelijkheid. Daarom maken wij de komende jaren preventie het speerpunt van ons beleid. We zetten vol in op een gezonde leefstijl, met gezond eten en bewegen. Een gezonde leefstijl moet zo laagdrempelig mogelijk worden gemaakt. Naast aandacht voor preventie, moet er ook aandacht zijn voor overmatig middelengebruik (drank en drugs), wachtlijstproblematiek in de GGZ en eenzaamheid.

De gemeente stimuleert dat zoveel mogelijk Zandvoorters zelfredzaam zijn en regie over hun eigen leven hebben, dat ze meedoen in de maatschappij en erbij horen. Daarvoor zijn goede algemeen toegankelijke voorzieningen (de sociale basis) nodig met aandacht voor welzijn, onderwijs, sport en gezondheid. Daarnaast is er advies en ondersteuning als daar behoefte aan is. D66 wil bijdragen aan de mate waarin elke Zandvoorter, ongeacht beperking of kwetsbaarheid, meetelt en mee kan doen. D66 wil daarmee noodzaak tot inzet van (zwaardere) zorg voorkomen.

Wij vinden dat elke inwoner de kans moet krijgen om gezond op te groeien.