Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bouw aan netwerken

Zandvoort is een badplaats, midden in de wereld. We zijn daarbij vaak afhankelijk van
anderen. Altijd ook geweest trouwens. Van toeristen, van ondernemers, van financiers
en van andere overheden zoals Rijk en Provincie.
Onze treinverbinding werd gefinancierd door industriëlen van buiten en heel veel
ondernemingen, gebouwen en pleinen in Zandvoort ook. Daardoor groeiden we uit
tot de badplaats die we nu zijn. Daar blijven wij aan werken.

Wie dat onder ogen wil zien, snapt dat onszelf isoleren onverstandig is. We hebben die
buitenwereld veel te hard nodig om onze toekomst veilig te stellen. Daar komt onze
werkgelegenheid vandaan en later die van onze kinderen. Zandvoort is als badplaats
niet van en voor Zandvoort alleen.

We blijven als badplaats bouwen aan ons contact met de buitenwereld. We zorgen
dat die buitenwereld naar ons toe wil komen en zich in ons herkent. De bezoeker, de
ondernemer, de regio.
Zandvoort maakt onderdeel uit van de metropoolregio Amsterdam en met onze
bestuurlijke bijdrage bouwen we de sterke positie van Zandvoort in de metropool
verder uit. En zetten we dat om in kansen. Om geld te organiseren voor het opknappen
van onze Boulevards. Of om de verkeersproblemen in filehoofdstad Haarlem op te lossen.
In onze nieuwe toeristische visie hebben we het fundament gelegd voor het Zandvoort
van de toekomst. Door ons meer te richten op toonaangevende evenementen via
Pop-Up Zandvoort en op onze plek in de regio. Dus naast Zandvoort ook ‘Amsterdam
Beach’ als merknaam durven gebruiken. Dat brengt ons welvaart en vooruitgang.
Daar gaan we mee door. We werken goed samen met de ondernemers van Zandvoort.
Via het kernteam van ondernemers bijvoorbeeld, waarmee we de afgelopen jaren veel
hebben bereikt. Zoals een goed gevuld innovatiefonds waar de ondernemers zelf over
gaan en die onze economie van nieuwe impulsen voorziet. Dat heeft Zandvoort nodig.

Zandvoort is goed bereikbaar over de weg, het fietspad en het spoor.