Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bouw aan netwerken

Wij stellen cultuur als vertrekpunt om afstanden tussen verschillende gemeenschappen te verkleinen. De huidige jongere generatie groeit op in een samenleving die zich kenmerkt door toenemende diversiteit: diversiteit in culturen, levensbeschouwingen, opvattingen en gedragingen.

Het kunnen omgaan met diversiteit en het positief kunnen waarderen van diversiteit beschouwen we als een essentiële kwaliteit van het leven in onze moderne samenleving. In een veelvormige samenleving gaat het om de balans tussen enerzijds ruimte voor diversiteit en verschillende culturen en anderzijds gemeenschappelijke waarden die deze vrijheid voor culturele verschillen mogelijk maakt.

We zijn van mening dat kunst en cultuur de juiste ingrediënten zijn om de kloof tussen deze groep nieuwkomers en de samenleving te verkleinen. Om vervolgens draagvlak te creëren voor wederzijds begrip en affiniteit.

Wij stellen cultuur als vertrekpunt om afstanden tussen verschillende gemeenschappen te verkleinen.