Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Blijf kritisch op regels

Regels zijn er om een bepaald doel te bereiken en niet een doel op zich. Regels zijn
noodzakelijk om duidelijk te maken wat er wel en niet kan. Maar we moeten ook
zelf blijven nadenken en kritisch zijn of zaken om regels vragen, of juist om gezond
verstand en vertrouwen in de kracht van mensen zelf.
Als gemeentelijke regelgeving kan worden voorkomen door zelfregulering, graag. Het
is een prachtige manier om mensen in hun eigen kracht en verantwoordelijkheid te
zetten. In de wijk, buurt of op straat is vaak veel meer mogelijk dan in het gemeentehuis
wordt gedacht.
Regels hebben tenslotte alleen effect als ze worden nageleefd. Een kritische houding
over regels vraagt ook om actie van de gemeente als ze worden overtreden. Dus niet
alleen handhaven als er wordt geklaagd, maar pro actief. Daar maakt D66 zich sterk
voor

Veiligheid is een belangrijke verworvenheid die we moeten koesteren