Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Blijf kritisch op regels

We hebben heel veel rechten in dit land, maar daar staan ook (burger)plichten tegenover. Dus niet gelijk moord en brand schreeuwen op sociale media als zaken niet geheel naar wens gaan, maar met elkaar in gesprek gaan. De reflex van vechten of vluchten moet omslaan naar collectief presteren en behulpzaamheid. Laten we elkaars kracht gebruiken. Niet ‘klagen’ maar ‘dragen’ en werken aan een betere toekomst. Het is een enorm cliché, maar we moeten het in deze gemeente samendoen.

D66 wil dat iedereen in Zandvoort gelijke kansen krijgt om het beste uit zichzelf te halen. Een gelijke behandeling door middel van goed onderwijs, een gezonde levensstijl en toegang tot werk, ongeacht leeftijd, achtergrond of geloof is waar we ons voor willen inzetten. Als gemeente moeten we ons ervoor inzetten dat iedereen zich thuis voelt in de mooie gemeente die wij thuis noemen.

De inwoners meer en beter betrekken bij gemeentelijk beleid: we willen de D van D66 tot leven laten komen in Zandvoort in de vorm van echte participatie. Het betrekken van burgers bij gemeentelijk beleid is voor D66 van grote waarde: het leidt tot meer ideeën, draagvlak, betrokkenheid en tevredenheid. Daarbij moet de politiek ook goed het algemene belang in het vizier houden. Juist in deze dynamische tijd waarin vertrouwen onder druk staat, is er meer behoefte dan ooit om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. Dat kan als onze gemeente nog actiever werk maakt van inspraak, participatie een vast onderdeel van beleid maakt en echt luistert.

Veiligheid is een belangrijke verworvenheid die we moeten koesteren