Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bouw aan de toekomst

In Zandvoort is er nog een hoop te doen. Vooral in de openbare ruimte. Of daaraan
wat moet worden gedaan, is voor iedereen duidelijk. Soms al ruim 40 jaar.
Dat komt door bestemmingsplannen die investeren onaantrekkelijk maken. Of cruciale
eigendomsposities van ontwikkelaars die alle ruimte voor een beslissing van de
samenleving onmogelijk maken. Of simpelweg door bewoners die het niet zien zitten.
Dat lijkt voor sommigen misschien winst, maar als samenleving staan we daardoor te
lang stil.

Er mag een hoop in dit land. Ieder heeft zijn eigen belang en dat is te respecteren.
Maar er moet in Zandvoort nu wel eens wat gaan veranderen. Door niet te blijven
hangen in regels en procedures. D66 wil dat Zandvoort de vooruitgang eindelijk eens
gaat zien. Dat begint met bestuurlijke moed. Door betere afspraken te maken met
betrokkenen en soms de confrontatie aan te gaan. We zijn duidelijk over wie er beslist.
Door vooral te doen, met daadkracht en resultaat.

Of het nu wel of niet door iedereen mooi gevonden wordt, we willen na 40 jaar nu
eindelijk wel eens de schop in de grond van het Watertorenplein, het Badhuisplein en
een nieuwe Boulevard. Iedere badplaats in Nederland is ons al voorgegaan, het wordt
een keer tijd voor de vernieuwing van Zandvoort. We staan daarbij voor democratie,
met goede procedures.

(water)Sport, Circuit, Formule 1
Er kan nog veel meer uit de combinatie van badplaats, sport en circuit worden
gehaald. D66 wil van Zandvoort een ‘Papendal’ aan zee maken. Zandvoort is de plek
om topsport en watersport te combineren, vooral als het gaat om brandingsporten
zoals kite-, wind- en golfsurfen.
Hetzelfde geldt voor terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort. We leggen de
bouwstenen 1 voor 1 op elkaar. Het ‘Haalbaarheidsonderzoek’ heeft aangetoond
dat het kan binnen de bestaande wet- en regelgeving (baan-technische aspecten en
milieuzaken). Een prachtige impuls voor Zandvoort, nationaal en internationaal. D66
maakt zich sterk die terugkeer ook echt te laten slagen.

Zandvoort duurzaamste badplaats NL
D66 staat voor een duurzame samenleving. Liefst zonder dat andere belangen
daarmee onnodig moeten strijden. Zodat er ook draagvlak voor is.
Zandvoort heeft met andere kustgemeenten geprobeerd de windmolens op zee
achter de horizon (“IJmuiden Ver”) te krijgen. De 2e kamer is in die wens uiteindelijk
niet meegegaan, wel is er bereikt dat ze verder dan 10 zeemijl (18,5 km) uit de kust
geplaatst worden. Daarmee wordt onnodige economische schade voorkomen.
Nu is het zaak dat Zandvoort zich gaat richten op haar eigen duurzame toekomst,
ook als het gaat om de kansen er van. Van zonnepanelen op gebouwen tot het
duurzaamste strand van Nederland. Het kan, maar kost vaak geld.
Daarom willen we dat de verkoopopbrengst van onze aandelen in energiebedrijf
Eneco, in een duurzaamheidsfonds worden gestort. Dat gaat om vele miljoenen. Zodat
ondernemers en particulieren daar subsidie uit kunnen vragen voor hun duurzame
initiatieven.
En het kustpact zien we als een zegen. Toerisme mag aan verandering onderhevig
zijn, tegenover de reuring die dat brengt staat ook de verantwoordelijkheid de
natuurwaarden van onze omgeving te respecteren wanneer die daardoor in het
gedrang komen. D66 staat voor een goede balans tussen beide.

Zandvoort en Bentveld moeten met de tijd mee