Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg voor goed bestuur

In coalities met een groot deel van de raad heeft D66 Zandvoort ervoor gezorgd dat
de gemeente (Zandvoort én Bentveld) de hele periode bestuurd werd. Door samen
te werken. En we hebben daarmee veel bereikt, daarover is eigenlijk iedereen het wel
eens:
1. We hebben de financiën op orde gekregen en bouwen nu zelfs flinke reserves op.
We hebben investeringsruimte gecreëerd. Gaan de komende jaren veel zaken grondig
aanpakken. In de openbare ruimte en aan de Boulevards.
2. De economie draait als nooit tevoren. Van 800.000 overnachtingen naar voorbij
de 1 miljoen in 2017. En de gemeente Zandvoort staat er in de regio, nationaal en
internationaal, heel goed op.
3. Tenslotte is een andere grote bestuurlijke klus, de grote transitie in de zorg, over
het algemeen goed verlopen.
Precies de zaken waarop wij vier jaar geleden als partij zeiden ons te zullen richten.
Met succes.

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen