Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vervolgvragen Skatepark Zandvoort

Geacht college,

In uw reactie op onze vragen betreffende het onderzoek naar de mogelijkheden voor een meer volwaardig skatepark in Zandvoort (gesteld op 11 juli 2017 vorig jaar ) heeft u ons laten weten dat er in het kader van het ontwikkelen van de nieuwe sportnota 2017 – 2020 en het accommodatiebeleid dat daar onderdeel van is, gekeken zal worden naar de mogelijke realisatie daarvan.

U schreef dat het college de raad te zijner tijd zal informeren over de uitkomsten en de ontwikkelingen rondom het Skatepark.

Volgens de voorjaarsnota wordt de Sportnota 2017+ in het derde kwartaal van 2017 met een visie en actieagenda opgeleverd. Wij begrijpen dat momenteel nog gesprekken worden gevoerd met verenigingen en de samenwerking met andere beleidsterreinen wordt bekeken.

Gezien het feit dat wij nog niet zijn geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden van een skatepark, brengen wij het onderwerp nogmaals onder de aandacht. Wij hebben in dit kader de volgende vragen:

Vragen:

1. Welke stappen zijn er tot nu toe ondernomen in de verkenning naar realisatie van een Skatepark op de Boulevard en het Circuit?

2. Bent u nog belemmeringen tegen gekomen die de realisatie van een Skatepark op bovengenoemde locaties in de weg kan zitten?

Namens D66 Zandvoort,

Laura van der Plas

 

Gepubliceerd op 31-08-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018