Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Algemene beschouwing Zandvoort: Volwassen…respect, bomen en bos….

Hebben jullie laatst het debat gezien tussen Trump en Biden? Vond je dat ook zo kinderachtig? Dat grote wereldleiders zich zo laten kennen. Zorgelijk is het ook, want wat komt daar nu van terecht? Gebrek aan visie, veel macht en kracht bijzetten en ingraven van standpunten. Dan komt je toch nooit tot elkaar. En beheersen en afdwingen is wat het resultaat is, in plaats van luisteren en reageren.

Ook wij, als raad, zijn al een tijd bezig zonder echt de verbinding te zoeken. Het gaat zo ontzettend moeizaam en ja, ook echt soms te kinderachtig voor woorden. We zijn nu met deze raad 2,5 jaar onderweg. Michiel heeft al een periode meegelopen en was wel wat gewend. Maar Rob de Graaf en ik zijn nieuw, althans zo voelt het nog steeds.

In onze fractie, is de manier waarop volksvertegenwoordiging in strijd is met het ‘politieke spel’, een terugkerend onderwerp van gesprek. Ieder heeft zijn eigen drijfveren en motivatie…maar euhhh….Voor en namens wie zitten we hier ook alweer?

Op straat spreken worden wij erop aangesproken. Over de columns van Nel Kerkman en Roy van Dongen maar te zwijgen. Het is niet uit te leggen, het is niet te verklaren, het is vaak niet te begrijpen, dat wij op deze wijze Zandvoort besturen.

Hand in eigen boezem

Laat we maar eens beginnen met hand in eigen boezem te steken. Natuurlijk trokken wij het ‘fris’ gestarte college onderuit, met het terugtrekken van Gerard Kuijpers, om de redenen die u bekend zijn. Het mooie raadsprogramma kwam daarmee onder druk te staan. Vervolgens het hoogtepunt; ‘de formule 1 terug’. Iets wat de ‘flow’ voor Zandvoort moest gaan betekenen. Het liep net iets anders…

Nog een hoogtepunt is de komst van de nieuwe burgemeester. 1 jaar, lekker aan de gang, en hij maakte al de val van een college mee. We gaan niet alles evalueren, we weten wat er gebeurd is, het allemaal een reden heeft, en ieder beoordeelt dat vanuit zijn perspectief en inzicht.

Perspectief en inzicht….

·      Hoe gaan we de komende 1,5 jaar invullen? Blijven we op alle slakken zout leggen? Of sturen we op hoofdlijnen…

·      Blijven we de ambtelijke organisatie overvragen met vele, vele onnodige vragen?  Of blijven we to-the-point en vragen we naar zaken die ertoe doen….

·      Blijven we elke wethouder ter verantwoording roepen als er weer iets is? Of alleen bij wat echt het grote geheel overstijgt….

·      Blijven we framen als er weer 1 of 3 parkeerplaatsen verdwijnen terwijl we er 11.000 hebben, die en nooit allemaal bezet zijn? Of blijven we dit steeds integraal en intelligent bekijken….

·      Blijven we tegen duurzaamheid en over definities en rapporten discussiëren? Of brengen we samen zinnige en uitlegbare dingen ten uitvoer…..

·      Blijven we piepen en kraken als er weer extra middelen gevraagd worden, als het over de ambtelijke fusie gaat? Of gaan we sturen op resultaat met kritische succesfactoren?

·      Blijven wij van D66 bij elk puntje van orde zeuren om kort en bondig te blijven? Of hebben we het geduld aandachtig te luisteren als iemand een sterk betoog heeft?

Iedereen is hier volwassen, iedereen houdt van Zandvoort, iedereen wil dat er gebouwd wordt, iedereen wil nog steeds 90% hetzelfde. Wij hopen dat we de ideeën, de plannen, het gedrag, onze controlerende en kaderstellende taak naar een volgende fase van volwassenheid kunnen tillen. Met alle respect….

Respect is een van de meest verkeerd gebruikte woorden in de deze bijzondere wereld. Volgens de van Dale: “Respect betekent aanzien, eerbied of waardering, die men heeft voor (of ontvangt van) iemand vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden.”

Gaan we weer met respect luisteren naar elkaar en naar de juiste intenties van elkaar? En gaan we het college ruimte geven om te besturen en te realiseren? Blijven we ons blindstaren op de bomen of kijken we naar het bos? Wij van D66 kijken graag naar het bos en laten u dat graag zien;

In het coalitieakkoord heeft D66 zijn doelen kunnen behalen:

·      Gratis parkeren voor de inwoners voor hun eerste auto.

·      De bezoeker betaalt i.p.v. de inwoners van Zandvoort

·      Een fors Corona-fonds om Zandvoort door de crisis te helpen, ter grootte van ongeveer 4 keer zoveel dan een gemeente als Haarlem.

·      Een duurzaamheidsfonds om Zandvoort in een rap tempo te verduurzamen.

·      Lastenverlichting voor de inwoners van Zandvoort

·      En een kwalitatief goede en sterke wethouder op de veeleisende dossiers zoals het sociaal domein en het circuit.

Deze begroting geeft de mogelijkheden. Vele zaken zijn financieel en qua project goed uitvoerbaar en vragen van ons, als raad, medewerking.

Voor uw begrip, als gemeente Zandvoort hebben wij een solvabiliteit van 45%. Dat betekent dat we veel eigen vermogen hebben t.o.v. het vreemde vermogen (geleend geld) in de begroting 2020. Een gezond bedrijf streeft naar een verhouding 20%. We moeten dus investeren om een de ratio te normaliseren, anders behouden we ongezond veel geld in kas. Dit vraagt daadkracht van ons, resultaat gericht denken en doen.

·      Laten we proberen snelheid in de realisatie te krijgen.

·      Laten we een goed sociaal beleid uitvoerbaar houden voor de ambtenaren,

·      Laten we het ondernemersklimaat krachtig ondersteunen.

Nogmaals de programmabegroting geeft kansen, laten we de kansen benutten, voor de inwoners en ondernemers.

Wij, D66, doen mee, wij willen verbeteren, wij staan en gaan voor Zandvoort. Met respect. En roepen we alle partijen in de raad zich niet blind te staren op de bomen.

Wij laten u het bos zien!

Gaat u mee?

De Fractie van D66 Zandvoort

Gepubliceerd op 29-10-2020 - Laatst gewijzigd op 29-10-2020