Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Agenda ALV 15 December 2022

Agenda ALV Donderdag 15 december 2022

1 Opening

2 Notulen vorige vergadering

3: Ingekomen mededelingen

4: Van de Secretaris

(Het stoppen van Ruud als voorzitter/zoeken naar een opvolger/samenwerking regio)

5: Evaluatie verkiezingen

Lenna

6: Hoe nu verder? (Wat willen de leden/verbinding zoeken/nieuwe leden aantrekken/ons gezicht meer laten zien/activiteiten)

7: Samenwerking andere D66 partijen uit de regio/verkiezingen Provinciale Staten

Hendrik

8: Van de penningmeester

Mahmure.

9: Van de raad: Michiel en Jitte vertellen over de afgelopen maanden.

10: Rondvraag.

11: Einde vergadering.

Gepubliceerd op 14-12-2022 - Laatst gewijzigd op 14-12-2022