Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Afval op het strand

Na het versturen van onze vragenbrief in mei 2017 over een schoner strand, is D66 Zandvoort door verschillende bewoners benaderd over afval op het strand. Zo wij werden er op gewezen dat zich even ten zuiden van strandpaal 69 afvalhopen bevinden, vlak na de opgang naar het natuurgebied! Er zou sprake zijn van veel plastic, ook kleine deeltjes en glazen flesjes. Ons bezoek aan de afvalhopen heeft dit inderdaad bevestigd. Het betreft weliswaar in hoofdzaak zand en zeewier, echter zit er ook dermate veel afval tussen dat wij er de noodzaak ervan inzien om hier aandacht voor te vragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zoveel mogelijk voorkomen van afval op het strand is natuurlijk nog beter. Het lijkt ons goed als de gemeente de bezoekers van het strand verder gaat helpen in hun verantwoordelijkheid om eigen troep op te ruimen door het plaatsen van gescheiden afvalbakken op het strand, en wel jaarrond. Op veel stranden vind je dergelijke initiatieven al terug.

 

 

 

 

 

 

 

Ook zou D66 graag zien dat de gemeente Zandvoort mee gaat doen aan een initiatief voor een ‘circulaire strand’, zoals dat door de ‘grondstofjutters’ wordt nagestreefd.

 

Vragen:

1. Bent u voornemens iets te doen aan de afvalhopen op het zuidstrand?

2. Bent u bereid (jaarrond) gescheiden afvalbakken mee te nemen in toekomstig duurzaam afvalbeleid.

3. Bent u bekend met het initiatief voor een ‘circulair strand’ en bent u bereid hier aan mee te doen?

Namens D66 Zandvoort,

Laura van der Plas

Gepubliceerd op 31-08-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018