Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 mei 2020

Zandvoorts college trekt zich terug; vrijdag extra raadsvergadering

De ravage die achter bleef na het aannemen van ‘het’ amendement over het gebruik van de extra toegangsweg naar Circuit Zandvoort, is groot. Het amendement, ingediend door D66, OPZ en PVV heeft ervoor gezorgd dat het voltallige college haar ontslagbrief heeft ingediend. Wethouder Joop Berendsen stapte woensdag 13 mei op en een dag later deden zijn collega’s Ellen Verheij en Gert-Jan Bluijs dat ook. Vrijdag 22 mei is een extra raadsvergadering uitgeschreven.

De Gemeentewet, die leidend is, kent officieel geen ‘demissionair’ college. Landelijk is er een roep om dat toch in de wet, die in 1992 is vastgesteld, op te nemen. Normaal gesproken kan een ‘demissionair’ college geen zelfstandige besluiten nemen. “We kunnen en mogen altijd als raad aan de demissionaire wethouders vragen om beslissingen voor te leggen en te maken. Vooral in deze coronacrisis kan dat heel belangrijk zijn. Alleen zaken als een begrotingswijziging of zoiets, wil je niet”, vertelt Martijn Hendriks (VVD) desgevraagd.

Reactie burgemeester
“Uiteraard betreur ik de ontstane situatie, zeker gezien de moeilijke periode waarin we ons met elkaar bevinden. Het is belangrijk dat we de weg die we zijn ingeslagen om de coronacrisis door te komen, voortzetten. Ik waardeer het dan ook des te meer dat alle drie de wethouders hebben aangegeven bereid te zijn om de werkzaamheden de komende tijd te blijven verrichten, totdat er voorzien is in hun opvolging”, aldus David Moolenburgh.

Hoe nu verder?
De politieke partijen zijn nu aan zet om op te zoek te gaan naar een nieuw college. De bal ligt in eerste instantie bij Peter Kramer, fractievoorzitter van OPZ, de grootste fractie in de raad. Normaal gesproken zal hij de weg uit moeten stippelen. Waarschijnlijk kiest hij ervoor om een informateur aan het werk te zetten, die alle knelpunten en wensen van de diverse fracties in kaart moet brengen. Zandvoort heeft een behoorlijk aantal oud-wethouders onder de inwoners die deze functie zouden kunnen invullen. Een informateur van een extern bureau zal weer het nodige gaan kosten. Als de informateur zijn werk gedaan heeft, brengt hij rapport uit aan de raad, die vervolgens een formateur aan het werk zet om te komen tot een nieuw college.

Komende vrijdag 22 mei is er een extra raadsvergadering uitgeschreven, dan zal meer duidelijk moeten worden over welke stappen er genomen gaan worden. Deze vergadering begint om 20.00 uur.

(bron: Zandvoortse Courant)