Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 mei 2020

Verklaring PVV, D66 en OPZ naar aanleiding van gevolgen aannemen amendement

Nieuwe toegangsweg Circuit Park Zandvoort in de raadsvergadering van 7 mei 2020

Oorzaak onnodige bestuurscrisis:
• Een wethouder die bij voorbaat verklaart een voorgenomen amendement niet te zullen uitvoeren;
• het college dat dreigt met aftreden nadat een raadsmeerderheid het amendement heeft aangenomen.

Wat is er aan de hand?
In maart 2019 stemt de raad in met het financieren van tenminste een nieuwe toegangsweg tot het circuit voor een bedrag van naar schatting € 500.000. Motivering raadsvoorstel: “Uit veiligheidsoverwegingen is de aanleg van een (extra) toevoerweg van boulevard naar het circuitgebied noodzakelijk.”

Recentelijk blijkt dat het college een omgevingsvergunning heeft afgegeven die 50 keer per jaar het (mede)gebruik van die weg toestaat om een VIP-parking van het circuit te ontsluiten. Niet alleen handelt het college daardoor in strijd met een advies van de provincie (zie bijlage voor de betreffende punten), die de gemeente prompt daagt in een gerechtelijk geding maar tevens ontvalt daardoor de grondslag voor een volledige financiering met belastinggeld. Het op 7 mei j.l. aangenomen amendement corrigeert het commercieel (mede)gebruik van de toegangsweg.

Verwijten inzake onbehoorlijk bestuur in de richting van de indieners en ondersteuners van het amendement zijn onterecht. Want gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat tussentijdse actualisaties de volledige financiering van de weg ook bij gebruik voor commerciële doeleinden niet in de weg zou staan.
Dit is onjuist en onterecht, het college had en heeft daarvoor geen mandaat.

Is er een oplossing mogelijk?
Ja, en die is heel simpel. Het college trekt het dreigement tot aftreden in en voert het in meerderheid aangenomen amendement uit, zich realiserend dat in tegenstelling tot een motie een amendement een bindend karakter heeft en het amendement dus moet uitvoeren.