Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 september 2018

Leden D66 roepen op tot onafhankelijk onderzoek

ZANDVOORT – Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de vraag of de storting van € 4.500,- door projectontwikkelaar Dirk Berkhout van Bad Zandvoort in de campagnekas van de Ouderenpartij Zandvoort, al dan niet tot belangenverstrengeling heeft geleid of dat in de toekomst nog kan geven.

Dat is de conclusie van de ledenvergadering van D66 van dinsdag 4 september. De leden laten het aan de raadsfractie over om te beoordelen of D66 nog geloofwaardig onderdeel kan blijven uitmaken van het raadsprogramma wanneer een dergelijk onderzoek er niet zou komen.

Evaluatie

D66 had een extra ledenvergadering ingelast om de gang van zaken te evalueren rondom het terugtrekken door de D66 fractie van de eigen wethouder Gerard Kuipers uit het college van B&W, toen een motie van wantrouwen tegen wethouder Berendsen vanwege schijn van belangenverstrengeling het net niet haalde.

Roept meer vragen op

“De motie van wantrouwen tegen wethouder Berendsen van OPZ is dan weliswaar nipt verworpen, maar de schijn van belangenverstrengeling is op die avond op geen enkele wijze weggenomen. Sterker nog, die is tijdens het debat alleen maar groter geworden omdat er op dat moment over de schenker en diens relatie tot het project helemaal niet mocht worden gesproken. Dat die schijn niet werd weggenomen was voor ons ook een belangrijke reden om uit dit college te stappen. Terwijl enkele dagen later en kennelijk onder grote druk, alsnog bekend werd wie het betrof en om welke projectontwikkelaar het ging. Dat alles heeft alleen maar meer vragen opgeroepen, zeker als je bedenkt wat er op dit gevoelige dossier sinds de schenking allemaal is gebeurd en besloten, ook door OPZ en diens toenmalige fractievoorzitter Berendsen, die later ook nog eens projectwethouder Watertorenplein werd. ”

Integriteit

“Er moet nu snel duidelijkheid over de achterliggende feiten en omstandigheden komen. Een organisatie die beoordeelt of mensen zich aan de regels houden, moet zelf buiten iedere twijfel staan. Zeker als het gaat om de integriteit van haar bestuurders. Dan is een onafhankelijk onderzoek naar de hele gang van zaken toch wel het minste wat de politiek van Zandvoort zou moeten willen,’’ aldus fractievoorzitter Michiel Hermsen.