Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 augustus 2018

D66 trekt zich terug uit college Zandvoort

De fractie van D66 heeft besloten wethouder Gerard Kuipers terug te trekken uit het college van B&W Zandvoort. Dit gebeurde tijdens een in het zomerreces ingelaste extra raadsvergadering over de storting begin dit jaar van € 4.500 in de campagnekas van OPZ door een betrokkene bij de planontwikkeling Watertorenplein, zonder dat hierover door OPZ uit eigen beweging melding werd gemaakt richting raad en college.

Fractievoorzitter Michiel Hermsen: “Voor D66 staat integriteit van bestuurders en het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling voorop in haar handelen. Het debat van gisteravond ging niet over de toekomst van de watertoren, maar over de toekomst van een integer bestuur in Zandvoort. Een wethouder en een politieke partij die op meerdere momenten ‘vergeten’ te melden dat hun campagnekas grotendeels is gevuld door een belanghebbende bij zo’n project, verdienen wat ons betreft geen gele, maar een donkerrode kaart. Alleen zo houdt de samenleving vertrouwen in de integriteit van haar bestuur, dat een voorbeeldfunctie heeft in de samenleving. We kunnen niet begrijpen dat de andere fracties de argumentatie over de bestuurbaarheid van de gemeente gebruiken om uit te leggen waarom dit allemaal moet kunnen en dit te gedrag gedogen. Onze inwoners zijn er juist bij gebaat dat we optreden tegen dit soort zaken. Het is volstrekt verwerpelijk en als bestuurder van de gemeente Zandvoort hoor je hierin het juiste voorbeeld te geven.”

Wethouder Kuipers, die na een lange campagne en de vorming van een nieuw college met zijn gezin op een welverdiende vakantie is: “Ik sta vierkant achter dit besluit van mijn fractie. Het vertrouwen van de burger in de politiek hoort bij dit soort zaken voorop te staan, niet de wens om door te besturen. Dit zijn de momenten die er toe doen en waar bestuurlijke moed voor nodig is. De fractie van D66 heeft die getoond en ik ben trots deel uit te maken van een partij die wél begrijpt dat dit de momenten zijn waarop de samenleving beoordeelt of een bestuur van hen is of niet meer, zeker als integriteitskwesties steeds weer opspelen op dit dossier. Dit is in ieder geval niet meer het bestuur waar de fractie van D66 deel van wil uitmaken en nogmaals: daar sta ik vierkant achter.”