Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 april 2018

D66 klaar voor concept raadsakkoord

Ja het is oorverdovend stil maar dat betekent niet dat er niets gedaan wordt. De afgelopen drie weken heeft de nieuwe fractie van D66 kennisgemaakt met de informateur Marcel van Dam. Van Dam is door de nieuwe gemeenteraad aangesteld als extern informateur.  Zijn opdracht is om te onderzoeken of er voldoende steun is in de raad om een zogenaamd ‘raadsprogramma’ te schrijven.

Dat is een door de raad zelf gemaakt programma met afspraken dat de basis moet vormen voor het bestuur van Zandvoort in de komende periode. Anders dan het meer traditionele ‘coalitieakkoord’, waar alleen de coalitiepartijen zich aan binden, is de steun voor zo’n raadsakkoord dus vaak veel breder en zet het aan tot samenwerking tussen alle partijen in de raad.

En dat is goed nieuws, want het is precies wat het verkiezingsprogramma van D66 voorstelt om in deze fase te doen. ,,Als fractie zijn we er heel blij mee dat OPZ als grootste partij na de verkiezingen, dezelfde weg heeft ingeslagen en ondersteunen we dat proces dan ook van harte,” vertelt Gerard Kuipers namens de fractie.

Hoe nu verder?

Op dit moment is D66 met de andere partijen bezig om een concept-programma te maken. Na twee weken wordt dit ter inzage gelegd voor geïnteresseerden uit Zandvoort en Bentveld. In de vierde week worden alle bevindingen en adviezen verwerkt.

Zodra het concept-raadsakkoord over 2 weken gereed is en ter inzage wordt gelegd, zal een parallel traject worden gestart om te komen tot een college dat het raadsprogramma de komende jaren zal gaan uitvoeren.

Een bijzondere manier van werken voor Zandvoort. Dit is nog niet eerder voorgekomen in de Zandvoortse gemeentepolitiek. Kuipers erkent ook dat het flexibiliteit van iedereen vraagt en begrip van de kiezers hiervoor. ,,Wij gaan er de komende weken in ieder geval alles aan doen om dit proces te laten slagen en we zullen jullie waar mogelijk ook op de hoogte houden van de vorderingen. Kortom, ook al lijkt het misschien wat stil sinds de verkiezingen, er gebeuren momenteel veel mooie dingen en dat geeft ons een hoop positieve energie”