Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 maart 2018

Blog Michiel Hermsen: Bouw aan netwerken zowel binnen als buiten Zandvoort

Blog Michiel Hermsen: Bouw aan netwerken zowel binnen als buiten Zandvoort

De komende weken voordat de gemeenteraadsverkiezingen plaatshebben geeft fractievoorzitter Michiel Hermsen zijn kijk op de politiek die de afgelopen vier jaar in Zandvoort is bedreven. Zijn rol en inzet vertelt hij aan de hand van een van de richtingwijzers die D66 Zandvoort hanteert. Daarnaast kijkt hij vooruit naar de toekomst.

Bouw aan netwerken

Toeristen zijn de financiële motor voor Zandvoort. Zonder goede toegangswegen en het spoor komen er geen toeristen naar Zandvoort. Hoe zijn deze middelen er gekomen? Juist door een goed netwerk. Daar zijn we sterk in, in Zandvoort, netwerken en Zandvoort op de kaart zetten. Denk hierbij aan het circuit, de MRA (Metropool regio Amsterdam) en ook Beach for (nieuwe VVV).

Maar ook samenwerken met onze buren. Denk aan Bloemendaal, Heemstede en Haarlem. We zitten al in een groot aantal samenwerkingsverbanden zoals de GBKZ, maar ook een mobiliteitsregio. Daar moeten we afspraken met elkaar maken om te zorgen dat het verkeer naar Zandvoort in goede banen wordt geleid. Zowel in de zomer als tijdens grote evenementen. We kunnen dan wel roepen Zandvoort voor Zandvoort! Maar uiteindelijk doen we het niet alleen.
Kijk ook eens wat de samenwerkingsverbanden ons opleveren. Kostenreductie en betere producten voor onze burgers. Het netwerk leverde ons een mooie ontwerpen op van de rijksbouwmeester voor de gehele boulevard. De rijksbouwmeester werkt eigenlijk alleen voor de ministeries. Dat levert netwerken dus op. Mogelijkheden, D66 krijgt het voor elkaar!

Netwerken betekent niet alleen buiten Zandvoort, maar ook binnen Zandvoort met bewoners, ondernemers en bedrijven. Samenwerkingen, convenanten en burgerinitiatieven (mogelijk gemaakt door D66) dat is waar we goed in zijn in Zandvoort. Samen heldere afspraken maken met elkaar om Zandvoort een stukje mooier te maken. Dat doen we niet alleen voor onszelf maar ook voor de toerist. Netwerken binnen en buiten Zandvoort, voor elkaar met elkaar!