Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 februari 2018

Blog Gerard Kuipers: Zorg voor elkaar (èchte hulp voor wie het nodig heeft)

De komende weken voordat de gemeenteraadsverkiezingen plaatshebben geeft wethouder Gerard Kuipers zijn kijk op de politiek die de afgelopen vier jaar in Zandvoort is bedreven. Zijn rol en inzet vertelt hij aan de hand van een van de richtingwijzers die D66 Zandvoort hanteert.

Zorg voor elkaar (èchte hulp)

Wij vinden omkijken naar elkaar normaal. Niet iedereen heeft in het leven dezelfde kansen en mogelijkheden gekregen. Daarom is het goed dat de overheid energie steekt in mensen die hun werk kwijtraken of moeite hebben met het vinden of houden van een baan. Kortom: weer aan het werk helpt. Via het regionale werkplein, maar ook via Paswerk, waar ik zelf bestuurslid ben.

Dat geldt ook bij de zorgtaken van de gemeente. Vaak speelt er veel meer dan de zorgvraag alleen. Zoals vereenzaming en geldgebrek. Daarom zijn we in Zandvoort gaan werken met een sociaal wijkteam, dichtbij de mensen die het betreft. En heb ik als wethouder het minimabeleid vernieuwd.

In een wereld waarin euro’s (te) veel bepalen, is het belangrijk oog te hebben voor wie van weinig rond moet komen. Een ruimer en beter toegankelijk minimabeleid helpt méér mensen. Waaronder kinderen die op school zitten en waarvan de ouders het niet zo breed hebben. Zodat zij niet langer letterlijk het kind van de rekening zijn. En dus op school beter kunnen meekomen. Dat vinden we bij D66 eigenlijk niet meer dan logisch. Dat je daar met elkaar oog voor hebt. En daar werk van maakt. En dat hebben we dus ook gedaan. Samen krijgen we het voor elkaar!