Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 23 februari 2018

Blog Michiel Hermsen: Zorgen voor elkaar is lastig als je door de bomen het bos niet meer ziet

De komende weken voordat de gemeenteraadsverkiezingen plaatshebben geeft fractievoorzitter Michie Hermsen zijn kijk de politiek die de afgelopen vier jaar in Zandvoort is bedreven. Zijn rol en inzet vertelt hij aan de hand van een van de richtingwijzers die D66 Zandvoort hanteert.

Zorg voor elkaar

En geloof in de kracht van mensen. We hebben het er vaak over en er wordt veel over geschreven. De zorgtaken kwamen naar de gemeente. Het is in Zandvoort goed geland, maar we houden ook veel geld over. Natuurlijk hebben we te maken met veel bureaucratie en proberen als D66 de zogeheten Paarse krokodil tegen te gaan. Daarnaast zijn we altijd kritisch als het gaat om privacy. Er wordt door gemeenten veel gegevens gebruikt die niet horen bij het doel. Als D66 zijn we hier kritisch over.

In mijn baan als staflid van de Zorgadministratie lees ik veel wet- en regelgeving. Daarbij ben ik ook werkzaam geweest als coördinator van de cliëntenadministratie ten tijden van  de invoering van de Jeugdwet en de WMO. Ik heb daar veel ervaring mee en ben altijd kritisch geweest tijdens de invoering. Daarbij moet je wel altijd in je achterhoofd houden dat we niet meteen alles goed doen. Fouten worden gemaakt en moeten zo snel mogelijk gecorrigeerd worden. We hebben het hier toch over zeer kwetsbare burgers die zorg hard nodig hebben!

Er zijn ook veel mogelijkheden waar de burger geen gebruik van maakt. We hebben vaker als D66 aangegeven dat hier meer “reclame” voor gemaakt moet worden. Niet dat het massaal op gebruikt moet worden, maar wel door de bomen ziet de burger het bos niet vaak.

Gelukkig geloven we ook in de kracht van de mens en niemand is zo krachtig als de burger in Zandvoort! We horen veel feedback uit de samenleving en daar kunnen we echt wat mee doen als raad en D66 in Zandvoort. Het burgerinitiatief is daar een mooi middel voor. Ingevoerd door D66 is het een middel als burger om zaken op de kaart te zetten. Zowel in de wijk, straat of gemeente breed! Dat is het middel wat D66 beschikbaar heeft gesteld om de burger beter in zijn kracht te zetten. D66 krijgt het voor elkaar!