Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 januari 2018

Inwoners Zandvoort moeten ideeën kunnen geven over het parkeerbeleid

De Zandvoortse Courant en Omroep ZFM leggen de komende weken naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart stellingen voor om de Zandvoortse bewoners inzicht te geven wat de standpunten zijn van de politieke partijen. De derde stelling gaat over het participeren in het parkeerbeleid.

Stelling 3: ‘Met participatie kom je er bij het parkeerbeleid nooit uit’

Met deze stelling is D66 het niet eens. Participatie van bewoners en belanghebbenden helpt de gemeente juist om zaken scherp te krijgen en goede keuzes te maken. Is er in een wijk eigenlijk wel een parkeerprobleem? En dus draagvlak voor een gereguleerd parkeerregime? Of moeten we het in die wijk vooral vrijlaten omdat de wijk tevreden is met de bestaande situatie? Dat soort vragen is bij uitstek geschikt voor een vorm van bewonersbetrokkenheid. Maar het is verkeerd om er van uit te gaan dat participatie altijd en overal op dezelfde manier moet gebeuren. In sommige wijken maken vooral de bewoners gebruik van de parkeervakken en dan is een verregaande vorm van bewonersinvloed op de te maken parkeerkeuzes een hele goede zaak. Dat geeft juist draagvlak. Maar in de wijken direct aan zee en rondom het centrum zijn de parkeerproblemen vaak veel ingewikkelder, omdat de ruimte er door de bewoners moet worden gedeeld met bedrijven en toeristen. Daar spelen dus veel meer belangen dan die van de bewoners alleen. Een andere en lichtere vorm van participatie is dan beter, waarbij het uiteindelijk vooral aan de raad is om de parkeerkeuzes te maken. Het is bij participatie daarom zaak om vooraf en op wijkniveau de verwachtingen helder te krijgen, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. En de optelsom van dat alles, kan wat D66 betreft een heel goed parkeerbeleid zijn.