Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 mei 2015

Alternatief windmolen-plan aangeboden aan leden van de Tweede Kamer

Op dinsdag 28 april 2015 presenteerden de wethouders van de kustgemeenten van Zandvoort, Noordwijk en Katwijk verenigd in de Stuurgroep Maritieme Windmolenparken, waaronder D66 Zandvoort wethouder Gerard Kuipers, tesamen met de Stichting Vrije horizon het alternatieve plan ‘IJmuiden Ver’ aan de Tweede Kamerleden. Zij deden dit samen met vertegenwoordigers van de belangenorganisatie De Stichting Vrije Horizon. In de avond toonden zij hun presentatie in het gemeentehuis van Katwijk aan alle raadsleden van de verschillende kustgemeenten.

Achtergrond

D66 Zandvoort is voor windmolens, maar tegen het plan om de 200 meter hoge windmolens in het zicht te plaatsen op 12 en 10 mijl voor de Hollandse kust tussen Wassenaar en Zandvoort. Wij weten uit verschillende onderzoeken dat een grootschalig windmolenpark zo dicht op de kust een grote negatieve invloed heeft op de economie van Zandvoort, dat terwijl er een goed alternatief is op 40 km van de kust: ‘ IJmuiden Ver’. Het alternatief bevindt zich op een plek met meer wind en is groot genoeg om het dubbele van het aantal windturbines te kunnen herbergen dan het plan voor de Hollande kust.

Positieve beïnvloeding 

De Tweede Kamer neemt naar verwachting nog voor het zomerreces een besluit over de locaties voor windturbinevelden. Omdat wij slechts tot de zomer van 2015 hebben om aan te tonen dat IJmuiden Ver het betere alternatief is, trekt de Stuurgroep samen met Stichting Vrije Horizon ten strijd tegen een windmolenpark pal voor onze kust. Er is een video gemaakt met nadere uitleg over de negatieve effecten van de windmolens pal voor de kust en het alternatief ‘ IJmuiden ver’. Zie hier de video.

Mediaberichten

Dit alles is ook de lokale en landelijke media niet ontgaan. Hieronder vind u greep uit verschillende mediaberichten: