Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 15 maart 2015

Stem op 18 maart op D66 en op Water Natuurlijk

Op 18 maart kunt u stemmen voor de Provinciale Staten, en ook voor het bestuur van de waterschappen. D66 steunt de grootste waterschap partij van Nederland: Water Natuurlijk. Water Natuurlijk is opgericht door de natuur – en recreatieorganisaties*. In dit deel van Holland –in het waterschap Rijnland- heeft Hans Schouffoer de afgelopen jaren namens Water Natuurlijk verantwoordelijkheid gedragen.

U kunt op woensdag op een D66-er uit Zandvoort stemmen: Michiel Hermsen Lijst 3 Plaats 7 Water Natuurlijk.

Hoe zit dat met de waterschappen?

Het waterschap Rijnland regelt met gemalen de waterstanden en waterkwaliteit in de 200 polders tussen Gouda, Alphen, Leiden, Haarlem en Schiphol, en Rijnland bewaakt 80 kilometer duinen en 1200 kilometer polderdijken en zuivert het afvalwater voor het terugvloeit in het milieu. Rijnland levert niet uw drinkwater, dat doen van waterleidingbedrijven en uw gemeente regelt de riolering.

Iedereen wil veilig wonen achter duinen en dijken

Het waterschap in dit deel van Holland kost ons €180 miljoen per jaar en het werk wordt uitgevoerd door een professionele organisatie van 700 mensen, gelukkig onder democratische aansturing. Het waterschapsbestuur is een soort gemeenteraad, die u op 18 maart kiest.

Wat valt er te kiezen?

‘Polderen’ in een waterschapsbestuur betekent afspreken wat er kan en wat het kost. Want er zijn tegengestelde belangen: natuurliefhebbers, watersporters, volkstuinders en sportvissers willen gezond water en een grote biodiversiteit. Bollenkwekers, tuinders en veehouders willen diep grondwater en stadsbewoners willen niet dat hun huizen minder waard worden of scheuren door de bemaling, en niemand wil dat de straten en kelders onderlopen bij een flinke stortbui, laat staan dat de veendijken het niet houden.

Polderen

Het waterschapbestuur ‘poldert’ over vragen als: wie regelt schoon water in de steden, hoelang gaan we door met het verder omlaag pompen van het land? Wat is een faire kostenverdeling tussen stad en land? Hoe schoon willen we de natuurgebieden in dit deel van Holland hebben? Hoe voorkomen we dat steeds meer medicijnen, landbouwgif of drugs uit het rioolwater moet worden gezuiverd? Mag je over de polderdijken wandelen en er kun je er vissen? Kunnen watersporters een beetje doorvaren en ergens veilig duiken? En in de stad: veel cultureel erfgoed staat aan een gracht, hoe houd je dat op peil? En economisch: hoe kun je innovaties in watermanagement zo stimuleren dat er misschien een exportproduct ontstaat?

Doet D66 ook mee?

Nee, D66 doet niet zelf mee aan de waterschap verkiezingen, maar D66 steunt het gespecialiseerde Water Natuurlijk. D66 heeft als formeel standpunt dat het besturen van waterschappen iets is voor een “midden-bestuur”, maar recent stelt een D66 commissie** voor dat te nuanceren, want het “midden-bestuur” is er (nog) niet en de waterschappen voeren hun taken goed uit, taken die niet 1 op 1 passen bij provincies of gemeenten.

Geeft D66 een stemadvies?

Michiel2Nee, ook dat niet, bij een liberale partij als D66 past geen stemadvies, maar kijk daarom zelf op Kieskompas en vorm uw eigen mening. Veel actieve leden van D66 staan op de kandidatenlijsten van Water Natuurlijk en bekende D66-ers als Jan Terlouw zetten zich actief in. Lees hier meer over de Water Natuurlijk kandidaten Rijnland.

“Ik zal blij zijn met iedere dubbelstem op D66 en Water Natuurlijk. Alvast dank!” Michiel Hermsen Lijst 3 Plaats 7 Water Natuurlijk