Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 maart 2015

D66 Zandvoort voorstander alternatief windmolen-plan ‘IJmuiden Ver’

D66 Zandvoort is voor windmolens, maar tegen het plan om de 200 meter hoge windmolens in het zicht te plaatsen op 12 en 10 mijl voor de Hollandse kust tussen Wassenaar en Zandvoort. Wij weten uit verschillende onderzoeken dat een grootschalig windmolenpark zo dicht op de kust een grote negatieve invloed heeft op de economie van Zandvoort, dat terwijl er een goed alternatief is: IJmuiden Ver. Omdat wij slechts tot de zomer van 2015 hebben om aan te tonen dat IJmuiden Ver het betere alternatief is, trekken de gemeenten van Zandvoort, Noordwijk en Katwijk in een stuurgroep samen ten strijd tegen een windmolenpark pal voor onze kust.

Conferentie Noordwijk

Op 3 maart jl. organiseerde de stuurgroep een conferentie over dit onderwerp. Minister Kamp stelt dat bouwen dichtbij de kust (op zo’n 10 tot 12 mijl) voordeliger is, maar dit wordt door verschillende spelers in de industrie tegengesproken. Zij betoogden tijdens de conferentie dat vooral het huidige subsidiebeleid hieraan debet is. Daarbij behalen parken verder uit de kust een veel beter windrendement. Een windmolenpark achter de horizon op IJmuiden-Ver kan bovendien worden aangesloten op bestaande infrastructuur. De wethouders van Zandvoort, Noordwijk en Katwijk hebben daarom afgesproken dat zij vanuit de stuurgroep een doorrekening hiervan zullen voorleggen aan minister Kamp. In de zomer zal hij dan hopelijk onderbouwd kunnen terugkomen op zijn eerdere besluit om zo dicht op onze kust te gaan bouwen. D66 Zandvoort ondersteunt dit initiatief van de stuurgroep van harte.

Wat ging hier aan vooraf?

De wethouders kregen van het Ministerie van Economische Zaken een computeranimatie te zien van de meest recente plannen voor de bouw van windparken voor de Hollandse Kust. De omvang en impact van deze plannen hebben de wethouders enorm doen schrikken. Afgesproken werd dat ook de gemeenteraadsleden deze beelden te zien zouden krijgen op een geplande informatiebijeenkomst van 9 maart. Het ministerie heeft vervolgens op het laatste moment daaraan de voorwaarde gesteld dat die bijeenkomst een besloten karakter moest hebben. Hieraan wilden de gemeenten vanzelfsprekend niet meewerken, omdat dit gevoelige onderwerp juist in het publieke debat thuis hoort. Daarop heeft het ministerie de bijeenkomst afgelast. D66 Zandvoort vindt dit een hele rare gang van zaken, omdat het er op lijkt dat het ministerie daarmee belangrijke informatie aan het publiek onthoudt. En dat terwijl de besluitvorming in een laatste en cruciale fase is beland.

Dit alles is ook de lokale en landelijke media niet ontgaan. Hieronder vind u greep uit verschillende mediaberichten:

Hoe nu verder?

D66 Zandvoort zoekt contact met haar Tweede Kamerfractie in Den Haag en spreekt langs deze weg de hoop en het vertrouwen uit dat andere partijen uit de kustgemeenten dat ook doen met hun afvaardiging in het parlement. Er zijn voldoende overtuigende argumenten om minister Kamp op andere gedachten te brengen, het is nu aan ons als kustbewoners om luid en duidelijk van ons te laten horen!