Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 9 maart 2014

Moet de burger meebetalen aan toerisme?

De Zandvoortse Courant stelt in de weken voor de verkiezingen vragen aan de Zandvoortse politiek en publiceert ze dan in de krant. Lees hieronder de antwoorden van D66 Zandvoort op de volgende vragen:

13 Vindt uw partij dat de burger mee moet betalen aan het toeristisch beleid of zegt u: de kosten moeten worden belast bij de ondernemers die aan het toerisme verdienen?

Een belangrijk deel van de inwoners van Zandvoort verdient een inkomen dankzij het toeristische karakter van het dorp. En dat is D66 veel waard. We moeten er oog voor houden dat de lokale economie wordt aangejaagd door ondernemers en toeristen en dat een economisch bloeiend dorp er voor zorgt dat er banen zijn in plaats van uitkeringen.

Zonder die banen trekken mensen weg, wat desastreus is voor de voorzieningen binnen de gemeente (scholen, verenigingen etc.). Zaken waarvan we allemaal gebruik maken en waaraan we ook allemaal via de gemeentekas iets bijdragen. Dat is nu al zo en dat zal ook niet zomaar veranderen, zeker niet nu het toerisme door de crisis flink te lijden heeft. Dan is het ook logisch dat we als samenleving de schouders er onder zetten om de ondernemers in het dorp verder vooruit te helpen. Maar dat neemt niet weg dat de gemeente jaarlijks moet laten zien wat er vanuit de gemeentekas allemaal in het toerisme wordt geïnvesteerd en wat dat ook daadwerkelijk oplevert. Want alleen dan zullen de inwoners van Zandvoort ook in de toekomst bereid blijven te investeren in het toeristische karakter van het dorp.

14 Wat is uw mening over gastvrijheid en gastheerschap tegenover de toerist? Bijv. campers zijn niet welkom in de Zuid en in de winter is er betaald parkeren op de boulevard.

Gastvrijheid en toerisme kunnen niet zonder elkaar. Maar dat wil niet zeggen dat er geen grenzen mogen zijn wanneer het toerisme een te grote impact krijgt op de andere functies van het dorp. Waar toerisme of gastvrijheid bijvoorbeeld overlast geeft of juist inkomsten kost, mag wat D66 betreft best een grens worden getrokken. Zo kunnen campers goed terecht op de verschillende campings in het dorp en is van ontbrekende gastvrijheid dus ook geen sprake. Zouden die campers in de toekomst op het parkeerterrein in De Zuid mogen staan, dan kost dat de bestaande campings juist inkomsten. En dat kan nooit de bedoeling zijn van het streven naar gastvrijheid binnen de gemeente.