Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 februari 2014

Niewbouwplannen en verpaupering van Zandvoort?

De Zandvoortse Courant stelt in de weken voor de verkiezingen vragen aan de Zandvoortse politiek en publiceert ze dan in de krant. Lees hieronder de antwoorden van D66 Zandvoort op de volgende vragen:

5 Hoe kijkt u aan tegen de ontwikkelingen op de woningmarkt en met name alle nieuwbouwplannen in Zandvoort?

De woningmarkt zit in Zandvoort behoorlijk op slot. Koopwoningen zijn lastiger verkoopbaar door de economische crisis en door de financiële problemen bij de woningbouw coörporatie is er grote vertraging ontstaan bij de herontwikkeling van Nieuw Noord. Dit moet hoog op de politieke agenda komen, want juist starters hebben daardoor grote moeite om een plekje in Zandvoort te vinden. En daar ligt de toekomst van ons dorp.

D66 is voorstander van kleinschalige en duurzame woningbouw met respect voor het dorp, waarbij de toekomstige gebruikers ook zelf kunnen meedenken over het resultaat. Particulier, maar ook wanneer de woningbouwcorporatie bouwt. Grootschalige woningbouwprojecten zoals bij de ontwikkeling van het LDC en de plannen rondom de Middenboulevard, willen we de komende jaren niet. Omdat die plannen een maatje te groot zijn, dat is wel gebleken. Maar ook omdat de mensen die door zulke plannen worden geraakt, er vervolgens geen heil meer in zien om in hun woning te investeren. Met verpaupering tot gevolg.

We hebben dat dus voor een belangrijk deel ook zelf in de hand. Door duidelijkheid te geven over wat we wel en niet van plan zijn en daar vervolgens geen 25 jaar over te doen, zoals bij de Middenboulevard is gebeurd. D66 wil die duidelijkheid hierbij alvast graag geven: geen nieuwe plannen voor grootschalige projectontwikkeling in Zandvoort de komende jaren.

 

6 Er wordt nogal gesproken over de ‘verpaupering’ van Zandvoort. Heeft u plannen om daar iets aan te doen en zo ja, wat?

Verpaupering door leegstand in het centrum is een ander probleem dat onze aandacht heeft. We willen dat door slimmere bestemmingsplannen, panden voor meerdere doelen gebruikt kunnen worden om zo met de veranderde behoefte mee te kunnen bewegen. Zodat bijvoorbeeld een leegstaand winkelpand zonder rompslomp een woning kan worden. Daarmee komen we vooruit. Maar tegen het bewust laten verpauperen van panden, moet de gemeente consequent optreden. Denk daarbij ook aan de watertoren: het wordt hoog tijd dat de verpaupering daarvan stopt.