Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 februari 2014

Mogelijke sluiting Wim Gertenbach school & Huis in de duinen?

De Zandvoortse Courant stelt in de weken voor de verkiezingen vragen aan de Zandvoortse politiek en publiceert ze dan in de krant. Lees hieronder de antwoorden van D66 Zandvoort op de volgende vragen:

11 Hoe staat uw partij tegenover een mogelijke sluiting van de Wim Gertenbach school?

Voor D66 begint er veel met goed onderwijs. Goed onderwijs geeft een hoopvolle start. Met gelijke kansen om te bereiken wat we voor onszelf hopen dat er in zit. Het vormt daarmee een belangrijk fundament onder onszelf en daarmee onder onze samenleving als geheel.

D66 is tegen een mogelijke sluiting van het Wim Gertenbach College. Het Gertenbach voldoet aan een belangrijke vraag naar Mavo en (onderbouw) Havo onderwijs, maar levert ook maatwerk voor scholieren die wel een extra zetje kunnen gebruiken. Zo is er een veel geprezen onderwijsprogramma dat leerlingen met dyslexie ook echt vooruit helpt. Die kunnen daardoor mee blijven draaien in hun vertrouwde omgeving en maken zo evenveel kans op hun diploma als ieder ander. En precies dat is wat scholen volgens D66 ook moeten doen: leerlingen met goed onderwijs verder helpen. Dat is iets anders dan onderwijs leveren voor zo weinig mogelijk geld. En dat het Gertenbach bestaansrecht heeft, blijkt ook wel uit de vele scholieren van buiten Zandvoort die de school weten te vinden. Daar moeten we dus zuinig op zijn!

12 Wat is de mening van uw partij over een eventueel sluiten van het verzorgingstehuis Huis in de Duinen?

Wat D66 betreft is er geen sprake van een eventuele sluiting van Woonzorgcentrum Huis in de Duinen. Op deze locatie van Amie Woonzorg woont een groot aantal senioren naar redelijke tevredenheid. Maar zorg is en blijft maatwerk en niet iedereen hanteert daarbij dezelfde maat. In 2009 is afdeling De Branding nog korte tijd onderwerp geweest van heftig politiek debat, maar daarop zijn vervolgens ook de nodige stappen gezet om tot kwaliteitsverbetering te komen. D66 zal ook in de nabije toekomst op kritische wijze de ouderenzorg in de gemeente blijven volgen met daarbij in het achterhoofd dat die zorg altijd adequaat en met menselijk resultaat moet worden vormgegeven. Daartoe behoort zeker ook dat ouderen kunnen blijven wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving en daar waar hun verwanten dichtbij zijn. In Huis in de Duinen dus.