Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 februari 2014

Leegstand winkels en de Watertoren

De Zandvoortse Courant stelt in de weken voor de verkiezingen vragen aan de Zandvoortse politiek en publiceert ze dan in de krant. Lees hieronder de antwoorden van D66 Zandvoort op de volgende vragen:

9 Hoe gaan we om met de leegstand van zowel winkelpanden als van woningen? Moet en kan de gemeente daarin ingrijpen?

D66 vindt dat leegstand van winkels en woningen een probleem is dat ons allemaal aangaat. Leegstand voelt als een open wond en kan alleen worden opgelost als er wordt samengewerkt. Oplossingsgericht. Niet door vanuit de gemeente “in te grijpen”, maar door vanuit de gemeente meer mogelijk te maken door bijvoorbeeld te werken met flexibelere bestemmingsplannen. Waardoor een verouderde bestemming relatief eenvoudig kan worden aangepast aan een nieuwe behoefte. Zodat bijvoorbeeld een horecapand een winkel- of woonbestemming kan krijgen en daarmee weer bruikbaar kan worden gemaakt. Op die manier helpen we elkaar ook in deze economisch lastige tijden vooruit.

Bij leegstand van particuliere (koop) woningen helpen flexibele bestemmingsplannen maar beperkt, maar kan de gemeente natuurlijk wel tijdelijke verhuur toestaan. Bij leegstand van sociale huurwoningen is voor de gemeente juist een doorslaggevende rol weggelegd. De gemeente heeft daarover met woonstichting De Key immers prestatieafspraken gemaakt. Komt De Key die niet na, dan moet de gemeente De Key daarop aanspreken en de gemaakte afspraken actief afdwingen.

10 Het gemeentelijk monument de watertoren is toe aan een goede aanpak. De onderhoudsverplichting in het contract wordt al jarenlang niet uitgevoerd. Wat vindt u dat er met het markante gebouw moet gebeuren?

Wat betreft onze beeldbepalende watertoren, die mag wat ons betreft niet uit onze “skyline” verdwijnen. Ooit gebouwd als symbool voor wederopbouw en economisch herstel van Zandvoort, is de watertoren nu juist hard op weg om een symbool te worden voor achteruitgang. En dat moet worden voorkomen. Ook hier geldt: als bestaande afspraken over onderhoud niet worden nagekomen, dan moet de gemeente er actief voor zorgen dat dit alsnog wel gebeurt. Maar ook moet de gemeente wat D66 betreft actiever zoeken naar een oplossing voor de zeer beperkte gebruiksmogelijkheden van de toren. Zonder een rendabele herbestemming is de toren ten dode opgeschreven. En dan kan in 2006 bij verkoop van de toren aan een projectontwikkelaar wel zijn bedongen dat deze niet mag worden gesloopt, dat doen de elementen nu alsnog. Het is dus 5 voor 12 en daarmee hoog tijd voor actie.