Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 februari 2014

Burgerinitiatief

In Zandvoort is de invloed van inwoners en belanghebbenden geregeld in een “Participatie Verordening” waarin verwoord wordt wanneer en hoe burgers worden betrokken bij de totstandkoming en de uitvoering van beleid en besluiten. Daarnaast is er een aantal inspraakmogelijkheden in bijeenkomsten van de gemeenteraad in Zandvoort. Ook streeft de gemeente Zandvoort er naar burgers zo goed mogelijk te informeren over allerlei zaken.

De fractie van D66 Zandvoort wil de inspraak van de inwoners van Zandvoort nog verder vergroten en om dat te realiseren dient dit geregeld te worden in een gemeentelijke verordening. D66 heeft daarom een verordening op Burgerinitiatief in Zandvoort geschreven. Met de invoering van het Burgerinitiatief wordt het mogelijk voor Zandvoorters, onder bepaalde voorwaarden, een voorstel op de agenda van de Gemeenteraad te plaatsen.

Wij zijn van mening dat de invoering van het Burgerinitiatief het functioneren van de lokale democratie en de relatie tussen het Gemeentebestuur en de burgers bevordert. In de vorm van een (initiatief)raadsvoorstel zal ons idee aan de Gemeenteraad van Zandvoort worden aangeboden.

Ruud Sandbergen

Fractievoorzitter D66

Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen of u kunt een email sturen naar D66Zandvoort@gmail.com

Als bijlage zijn de concepten Verordening en initiatief raadsvoorstel opgenomen.

Verordening op Burgerinitiatief Zandvoort 2014.docx v1.0-1

Initiatiefraadsvoorstel D66 burgerinitatief.doc.v1.0-1