Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 januari 2014

Huisvesting voor jongeren en ouderen

De Zandvoortse Courant stelt in de weken voor de verkiezingen vragen aan de Zandvoortse politiek en publiceert ze dan in de krant. Lees hieronder het antwoord van D66 Zandvoort op de volgende vraag 3:

Wat wilt u doen aan huisvesting voor zowel de jongeren als voor de senioren die nog zelfstandig willen wonen?

Antwoord: Huisvesting voor senioren en starters moet wat D66 betreft hoog op de politieke agenda staan. Voor beide groepen bewoners geldt dat de doorstroommogelijkheden op de woningmarkt beperkt zijn. Maar het dorp biedt nog steeds goede kansen om dit te doorbreken. Er is nog voldoende braakliggende grond die op invulling wacht. Zo leent het terrein van het voormalige Gemeenschapshuis zich door haar centrale ligging uitstekend voor de bouw van seniorenwoningen. En het terrein tussen de Prinsesseweg en de Koningstraat zou een mooie locatie kunnen zijn voor starters om een eigen huis te bouwen. Maar ook in bredere zin vraagt dit onderwerp om een creatievere visie van de gemeente, door bestemmingsplannen flexibeler te maken zodat de wens van kinderen om hun ouders dichtbij onder dak te brengen in een bijgebouw bij hun eigen huis, ook echt tot de mogelijkheden gaat behoren.