Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 januari 2014

Ruimtelijke plannen volgens D66

De Zandvoortse Courant stelt in de weken voor de verkiezingen vragen aan de Zandvoortste politiek en publiceert ze dan in de krant. Lees hieronder het antwoord van D66 Zandvoort op de volgende vraag 4 over ruimtelijke ordening:

Wat zijn uw plannen om het centrum aantrekkelijker te maken?

Met name voor het Raadhuisplein, het huidige (ongezellige) Gasthuisplein, het gedeelte van de Louis Davidsstraat en dan met name waar het huidige busstation gevestigd is, en zeker niet te vergeten het Badhuisplein? Kortom: hoe moet Zandvoort aantrekkelijker worden gemaakt voor de toerist?

Antwoord:

D66 is voorstander van het behoud van het pittoreske, dorpse karakter van Zandvoort. We zijn geen voorstander van de voorgenomen bebouwing van het Raadhuisplein en het Gasthuisplein. We willen er voor waken dat Zandvoort opnieuw wordt overgeleverd aan grootschalige projectontwikkeling, zoals bij het LDC is gebeurd.

De plannen die we maken, moeten passen bij de schaal van Zandvoort en mogen de bestaande bebouwing ook niet verdrukken. Als de gemeente daarbij de bewoners en gebruikers meteen in de planvorming betrekt, dan kunnen er vervolgens hele mooie dingen gebeuren. Maar dan moet de gemeente dus ook echt openstaan voor hun plannen- en initiatieven. Op andere plaatsen in Nederland hebben zulke gezamenlijke initiatieven van kleinschalige ontwikkeling in samenspraak tussen gebruikers en gemeenschap, tot prachtige resultaten geleid. Dus geen herhaling van de fouten uit het verleden door te grootschalige plannen die teveel weerstand oproepen, maar liever kleinschaligheid en maatwerk voor dorp en haar gebruikers. Op die manier helpen we Zandvoort samen vooruit.